8. Γεωργικά Φάρμακα. Ωφέλειες και επιπτώσεις.

24 Αυγούστου, 2014


Εντυπωσιακή ήταν η εικόνα από τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου στην 9η φετινή εκδήλωση του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστήμιου που οργάνωσε η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος» σε συνεργασία με την ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας. H εξαιρετική και εμπεριστατωμένη εισήγηση με τίτλο «Τα γεωργικά φάρμακα. Ωφέλειες και επιπτώσεις» έλαβε χώρα την Δευτέρα 11-3-2013 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πέλλας και ομιλητής ήταν ο καταξιωμένος στον χώρο του, καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ελευθεροχωρινός Ηλίας.

Η ύπαρξη διαφόρων εχθρών για τα φυτά όπως έντομα, μύκητες, επιβλαβή ζώα κλπ. έκανε επιτακτική την κατασκευή και διάθεση των αγροτικών φαρμάκων για να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω ανεπιθύμητοι οργανισμοί. Η αποθήκευση σιτηρών, όσπριων, η συντήρηση φρούτων, λαχανικών σε ψυγείο, η προστασία υλικών όπως το ξύλο κ.ά. απαιτούν ουσιαστική αντιμετώπιση και φροντίδα. Ορισμένα γεωργικά φάρμακα έχουν παρόμοια δράση με τα ανθρώπινα φάρμακα. Οι ψεκασμοί που γίνονται κυρίως από τους αγρότες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και πιστή εφαρμογή των κανόνων προστασίας κι αυτό επειδή πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάποιες παραμέτρους όπως η μετακίνηση των ουσιών των φαρμάκων μέσα στο σώμα των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, οι επιδράσεις πάνω στα όντα, τα τυχόν συμπτώματα και το χρονικό διάστημα που παραμένουν τοξικά απέναντί τους. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν οι παρενέργειες σε έδαφος, νερό και ατμόσφαιρα.

Τα οφέλη από την χρήση των ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι, το βαμβάκι κ.ά. συντελούν στη μείωση της διάβρωσης επικλινών εδαφών, της κατανάλωσης καυσίμων, στη μείωση των εκπομπών του διοξείδιου του άνθρακα που είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκήπιου, ενώ μειώνεται ο αριθμός των ανταγωνιστικών φυτών. Στα θετικά επίσης συμπεριλαμβάνεται η αντιμετώπιση ποικίλλων εχθρών της χλωρίδας, η αύξηση της απόδοσης, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος και η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ανθρώπων.

Στα μειονεκτήματα της χρήσης φυτοφαρμάκων συμπεριλαμβάνονται η ρύπανση του εδάφους, του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, η μόλυνση της ατμόσφαιρας, η αύξηση της τοξικότητας των οργανισμών, η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των παθογόνων οργανισμών και η διάδοση ασθενειών που σχετίζονται με την διάδοση των φυτοφαρμάκων όπως είναι ο καρκίνος κ.α. Τα σύμβολα της οξείας ή της χρόνιας τοξικότητας απεικονίζονται στα σήματα πάνω στις συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων όπως είναι τα εντομοκτόνα, τα μυκητοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα. «Η δόση κάνει δηλητηριώδη μια ουσία» όπως έλεγε και ο Παράκελσος. Η Ημερήσια Αποδεκτή Λήψη είναι η λαμβανόμενη καθημερινά δόση καθόλη την διάρκεια της ζωής που δεν προκαλεί παρενέργειες. Το δε Ανώτερο Όριο Υπολειμμάτων είναι τοξολογικώς αποδεκτό όριο που, εκτός των άλλων, διευκολύνει το διεθνές εμπόριο σχετικών συσκευασμάτων.

Δεν εφησυχάζουμε σχετικά με την υγιεινή των γεωργικών παρασκευασμάτων και τις τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από την αντιμετώπιση των βακτήριων, των μύκητων, ζιζανίων, των ακάρεων και των νηματωδών. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε για ασφαλέστερη παρασκευή φυτοφαρμάκων, για ορθολογικότερη χρήση τους και λήψη όλων εκείνων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των αγροτών μας. Μάλιστα μετά από σχετική αξιολόγηση των αρμόδιων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσύρθηκαν πολλά γεωργικά φάρμακα ως επιβλαβή και επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

Η βιολογική γεωργία συνδυασμός παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής και επιστημονικών δεσμεύσεων επιτυγχάνει θετικά αποτελέσματα με καλλιεργητικά, μηχανικά, περιβαλλοντικά μέσα και παρασκευάσματα από φυτά. Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά όπως το βαμβάκι, η σόγια, η ελαιοκράμβη, το καλαμπόκι κ.ά. και οι διαδικασίες παραγωγής και διάθεσής τους δημιουργούν πολλαπλές ανησυχίες βιοηθικές, οικολογικές, κοινωνικές και διατροφικές.

Στόχος τελικά είναι με την χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την βελτίωση της δημόσιας υγείας να έχουμε αγαθά και προϊόντα ασφαλή για κατανάλωση, για καλλιέργεια και όσο το δυνατόν φιλικότερα για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Εξάλλου πολύ θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας της χώρας μας, αν οι άνεργοι νέοι των μεγάλων αστικών κέντρων επέστρεφαν στην επαρχία και ασχολούνταν δημιουργικά με την καλλιέργεια της, ευλογημένης από το Θεό, γης μας.

 

 

Λάζαρος Η. Κενανίδης θεολόγος,
δντής 2ου Γυμνάσιου Γιαννιτσών, υποψ. διδάκτορας Α.Π.Θ.

 

 

 

Κατηγορία: Ανοιχτο Λαικό Πανεπιστήμιο – Περίοδος 17η 2012-2013

© 2007 - 2020 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών "Ο Φίλιππος"
Διεύθυνση: Δημάρχου Στάμκου 1 58100 Γιαννιτσά, Τηλέφωνο: 2382083684, email: filippos@fileg.gr