Διοικητικός Απολογισμός Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2015

2 Αυγούστου, 2015


Διοικητικός Απολογισμός Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών “Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ” από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Κάμτση

Το 2014 ήταν χρονιά αλλαγών στο Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Γ.Φ. Ο κ. Χρηστάκης Ιωαννίδης , ιδρυτικό μέλος και από το 2004 Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το νέο Δ.Σ . Απέστειλε δε και συγκινητι- κή επιστολή-παρακαταθήκη προς τα μέλη του Δ.Σ., στην οποία εξηγεί τους λόγους του, καθώς και σύντομη αναφορά στα μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως έθεσε τον εαυτόν του στη διάθεση της Εταιρείας και παραμένει μέχρι σήμερα ενεργό και δραστήριο μέλος.

Θα ήθελα να αναφέρω και από του βήματος της Γ.Σ. λίγα λόγια για τον απελθόντα πρόεδρο κ.Χρ.Ιωαννίδη:
Άνθρωπος ακούραστος , ενθουσιώδης , ολιγαρκής , με ταπεινό φρόνημα και αγάπη για όλους :Έντονα κοι- νωνικός, συμμετέχει σε κάθε εκδήλωση ιστορική , πολιτιστική , θρησκευτική .Πολλοί μαθητές του μιλάνε ακόμη και σήμερα με σεβασμό για τα γράμματα που τους έμαθε, για τα μαθήματα ζωής, για την αγάπη προς την πατρίδα, για την πίστη στο Θεό.

Εκ μέρους του Δ.Σ να τον ευχαριστήσουμε από καρδιάς για το πλούσιο και παραγωγικό έργο που πραγμα- τοποίησε όλα αυτά τα χρόνια. Θα αποτελεί φωτεινό παράδειγμα που θα εμπνέει τους νεότερους.

Ευχαριστούμε επίσης και τα διατελέσαντα μέλη παλαιοτέρων Δ.Σ, Ιωάννη Παπαλαζάρου, Δημήτριο Χα- τζηβρέττα, και Κυριάκο Παπαδόπουλο για όλα, όσα εξακολουθούν να προσφέρουν μέχρι σήμερα. Κάνω ι- διαίτερη αναφορά στον κ.Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, ο οποίος κατά το χρόνο που πέρασε, κλήθηκε ως ομιλητής σε πολλές Ιστορικές και Θρησκευτικές εκδηλώσεις, τόσο στο Νομό μας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη να αναφέρω ότι κατόπιν προσκλήσεως διαφόρων πολι- τιστικών Συλλόγων, ανέλαβε να ερευνήσει και να καταγράψει την ιστορία του τόπου τους.

Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον Πολιτικό Μηχανικό κ.Δημήτριο Μπόλλα, μέγα ευεργέτη και επί σει- ρά ετών συμπαραστάτη του έργου της εταιρείας μας, ο οποίος μαζί με τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ.Χρή- στο Τομπάζη, καθώς και την εταιρεία εμφιάλωσης και εμπορίας ψυκτικών υγρών «ΠΕΤΡΟΣ ΠΛΟΥΓΑΡ- ΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»ΟΕ, χρηματοδότησαν την έκδοση ενός τεύχους του περιοδικού «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», σε μια πε- ρίοδο ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά.
Ευχαριστούμε το Οινοποιείο του κ.Θωμά Λίγα, για την προσφορά εκλεκτών κρασιών στους ομιλητές του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου, για μια ακόμη περίοδο.

Ευχαριστούμε το λογιστικό γραφείο του κ. Αβραάμ Πανίδη για την πολύτιμη συνδρομή του σε φοροτεχνικά θέματα.
Ευχαριστούμε το Κτηματομεσιτικό Κέντρο «ΚΤΙΣΜΑ & ΓΗ» των Κυριών Κάμτση-Κουταλή για την δωρε- άν παροχή υπηρεσιών.

Ευχαριστούμε τον κ.Μιχαήλ Δόκα, από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, ο οποίος δεν έπαυσε μέχρι σήμερα να μεριμνά και να μας στηρίζει με πολλούς τρόπους.

Ευχαριστούμε την ΠΕΛΛΑ TV για την παραχώρηση μιας κάμερας, για βιντεοσκόπιση των εκδηλώσεων του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου και την προβολή τους στη συνέχεια μέσω του καναλιού της.

Ευχαριστούμε τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο του Νομού, ο οποίος προβάλλει κάθε δραστηριότητα και εκδήλωσή μας.

Θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχο κ.Γρηγόρη Στάμκο, στον Πρόεδρο της ΔΙ.Κ.Ε.Π.Α.Π κ.Κωνσταντίνο Μπαλτζίδη, καθώς και στους υπαλλήλους του Δήμου Πέλλας, για την παραχώρηση της αίθουσας για τις εκδηλώσεις του Α.Λ.Π. καθώς και για την πολυεπίπεδη και εξαιρετική συνεργασία τους.

Ευχαριστίες στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη και στην Περιφ/κή Σύμβουλο κα.Μαρία Ζω- γράφου για τις προσπάθειες που καταβάλλουν, για την υλοποίηση του έργου ανακαίνισης του Μουσείου (φωτισμός, δάπεδα, βοηθητικοί χώροι), προκειμένου να ξαναλειτουργήσει σύντομα. Λάβαμε την προφορική διαβεβαίωση ότι η επένδυση θα υλοποιηθεί εντός του επομένου τριμήνου.

Τέλος ευχαριστίες σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., στις επιτροπές της Εταιρείας (ΑΛΠ-Περιοδικού-Αρχείου) στους Λαζ.Κενανίδη και Μηνά Παρανό για τις πολλές και ποικίλες υπηρεσίες τους και σ’όλους εσάς, οι οποίοι στηρίζετε έμπρακτα το έργο μας.

 

Κυρίες, Κύριοι,

Αναλάβαμε τη διοίκηση ενός ιστορικού Συλλόγου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Αντιλαμβανόμενοι τις απαιτήσεις των καιρών, θέσαμε ως βασικούς στόχους, την εξωστρέφεια, την αμφίδρομη επικοινωνία, την ευελιξία, την προσέγγιση της νεολαίας, την εγγραφή νέων μελών και τέλος την εξεύρεση οικονομικών πό- ρων, καθόσον τα τελευταία χρόνια τα έξοδα μας υπερέβαιναν κατά πολύ τα έσοδα, με αποτέλεσμα τη ση- μαντική μείωση του αποθέματος ασφαλείας.

Συνεχίσαμε την παράδοση στον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ.και των Επιτροπών, που θέλει ομαδικό πνεύμα, συνοχή, συνεργασία, σεβασμό, ευπρέπεια και μετριότητα των εκφράσεων.
Μια ολιγομελής ομάδα, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ.Κων/νο Κάμτση, τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα κ.Αλεξ.Σταμενίτη, τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κ. Γιώργο Καλιωτάκη και τον εξωτερικό συνεργάτη κ. Αριστ.Παπαπροδρόμου, δημιούργησε την ιστοσελίδα www.fileg.gr ,που έκανε την εταιρεία μας γνωστή σε όλο τον κόσμο και για την οποία λάβαμε πολλά και εγκωμιαστικά σχόλια.

Όσον αφορά στις εγγραφές νέων μελών, ο στόχος που θέσαμε εξαρχής επιτεύχθηκε, τόσο αριθμητικά, όσο και ποιοτικά, καθόσον αφορούσε κυρίως μέλη νεαρής ηλικίας.

Στα οικονομικά θέσαμε εξ αρχής ως στόχο, τα έξοδά μας να μην υπερβούν τα έσοδα και τον πετύχαμε, υπό την χρηστή και συνετή διαχείριση του Ταμία.κ.Κων/νου Τσιβρανίδη, ο οποίος στη συνέχεια θα αναφερθεί αναλυτικά στον οικονομικό απολογισμό.

Σχετικά με την προσέγγιση της νεολαίας, στελέχη μας πραγματοποίησαν αρκετές ομιλίας σε σχολεία επί τη ευκαιρία εορταστικών εκδηλώσεων. Επίσης δεχθήκαμε πολλές επισκέψεις μαθητών στα γραφεία μας, τους οποίους ενημερώσαμε για την τοπική ιστορία και λαογραφία και δωρίσαμε από ένα τεύχος του περιοδικού «ΦΙΛΙΠΠΟΣ». Ακόμη ζητήθηκε η συνδρομή μας για μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών και έρευνες ιστορι- κών, μέσω των περιεχομένων του ως άνω περιοδικού μας, καθώς και της πλούσιας βιβλιοθήκης μας. Τέλος ήλθαμε σε επικοινωνία με την Σύμβουλο Φιλολόγων κα.Δανιηλίδου, καθώς και τον Προϊστάμενο 2βάθμιας εκπαίδευσης κ. Κούγκα., για τη δυνατότητα συνεργασίας των Σχολείων με την εταιρεία, προκειμένου να προβάλουμε την τοπική ιστορία και τις πολιτιστικές παραδόσεις της περιοχής.

Ως γνωστόν η Ι.Λ.Ε.Γ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ». Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, εξελέγη στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ο Πρόεδρος κ.Κων/νος Κάμτσης, ο οποίος κατά την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανέλαβε καθήκοντα Ταμία.
Ασφαλώς θα γνωρίζετε το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι πολιτιστικές οργανώσεις, καθόσον μέσα από τις δραστηριότητές τους προβάλλεται , αλλά και μεταλαμπαδεύεται στις επόμενες γενιές, η πολιτιστική παράδοση (ήθη, έθιμα, χοροί, τραγούδια), καθώς και η ιστορία του τόπου(καταγωγή των κατοίκων και αγώνες επιβίωσης) που είναι συνυφασμένη με την παράδοση.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η άγνοια, η αδιαφορία και η αδράνεια μας ,παραχώρησαν το έδαφος σε ορισμένους πολιτιστικούς Συλλόγους, οι οποίοι προσπαθούν συστηματικά να αλλοιώσουν την παράδοσή μας, μέσα από την προβολή ξενόφερτων εθίμων, χορών και τραγουδιών, εναρμονισμένων πλήρως με αυτά των βορείων γειτόνων μας και να διαμορφώσουν συνειδήσεις αλυτρωτικές.

Παρατηρείται επίσης, υποκινούμενο από ορισμένους επιτήδειους, το εξής επικίνδυνο φαινόμενο. Σε πανηγύρια και εορταστικές εκδηλώσεις της περιοχής μας, αργά το βράδυ , κατόπιν παραγγελίας (συνήθως με την έκφραση «τώρα θα ακούσουμε τα δικά μας») ή μέσα από το ρεπερτόριο των ορχηστρών, να ακούγονται αυτονομιστικά και προπαγανδιστικά τραγούδια με ανθελληνικούς στίχους. Ο σκοπός τους είναι να ενισχυθεί η άποψη περί ύπαρξης «μακεδονικής μειονότητας»

Ερευνώντας το διαδίκτυο θα διαπιστώσει κανείς με έκπληξη πολλούς επίδοξους πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς να χορεύουν σε εκδηλώσεις, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα, το περιεχόμενο και τα μηνύματα των τραγουδιών. Σημειωτέον ότι πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και επιδοτούμενες, με χρήματα όλων ημών των φορολογούμενων.

Για το λόγο αυτό, θα σας διαβάσω επιγραμματικά ορισμένους από τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ:

-η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας των Μακεδόνων και της συμβολής τους σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων,

-η διαφύλαξη της γνήσιας πολιτιστικής παράδοσης των Μακεδόνων, από αλλοιώσεις, ξένες προσθήκες και σφετερισμό,

-η απομυθοποίηση των «εντόπιων» δηλαδή των σλαβοφανών τοπικών γλωσσικών εκφράσεων ορισμένων Μακεδόνων Ελλήνων, ώστε να μη συγχέονται με τα Σκοπιανά και τα Βουλγάρικα,

-η καταγραφή των γνήσιων Μακεδονικών χορών και τραγουδιών και ο πλήρης διαχωρισμός τους από κάθε είδους ξενόφερτες προσμίξεις και επιρροές,

-η προβολή της ομοιότητας των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των Μακεδόνων με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων άλλων γεωγραφικών περιοχών,

-η υπεράσπιση του ονόματός μας ως Μακεδόνων, από ανιστόρητες προσθήκες οιουδήποτε επιθετικού προσδιορισμού ή απροκάλυπτου σφετερισμού.

Ήδη τα μέλη της ΠΟΠΣΜ ανήλθαν σε σαράντα, με πρόβλεψη να διπλασιαστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η ΠΟΠΣΜ θα πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα με θέμα «Η συμβολή των Μακεδόνων στους απελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων κατά το 1821». Ήδη η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 22.3.2015 στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με ομιλητή τον καθηγητή του ΑΠΘ κ.Σπυρ.Σφέτα, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή και την ηρωική δράση του Εμμανουήλ Παππά.

Ας επανέλθουμε όμως στα του οίκου μας :

 

Περιοδικό ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Εξεδόθησαν τέσσερα τεύχη, για τα οποία λάβαμε ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια. Τα εμπλουτίσαμε με σπάνιο φωτογραφικό υλικό του τόπου μας, γεγονός που προσήλκυσε το ενδιαφέρον πολλών συμπατρι- ωτών μας. Η υπεύθυνη έκδοσης του περιοδικού κα.Μαρία Πασχούδη- Υποδιευθύντρια του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών-με την εμπειρία και την άριστη γνώση επί ιστορικών και πολιτιστικών θεμάτων που διαθέτει ,σε συνεργασία με την έγκριτη επιτροπή πέντε φιλολόγων και νομικού, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για τη συγκέντρωση του υλικού, την αξιολόγηση και την παρουσίασή του. Οι συνδρομητές ξεπερνούν τους εννιακόσιους πενήντα (950) και το περιοδικό αποστέλλεται ταχυδρομικά σε όλη τη χώρα. Από το νέο χρόνο θα αποστέλλεται επίσης και στις Ομογενειακές Οργανώσεις του Εξωτερικού, με τις οποίες διατηρούμε τις καλύτερες σχέσεις. Το περιοδικό ,συν τοις άλλοις, αποτελεί και πολύτιμο εργαλεία για μαθητές, φοιτητές και ιστορικούς ερευνητές.

 

Ιστορική Βιβλιοθήκη και Αρχείο

Ο υπερβάλλων ζήλος του υπευθύνου κ. Βασ.Πόπτση, με τη πολύτιμη συνδρομή του κ.Θεόφιλου Παπαδόπουλου (υπεύθυνος του Μουσείου το οποίο προσωρινά δεν λειτουργεί),έφεραν θεαματικά αποτελέσματα. Κατάφεραν να καταγράψουν, να ταξινομήσουν και να ανεβάσουν στην ιστοσελίδα μας περί τα πέντε χιλιάδες (5.000) βιβλία. Με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκε ο πλούτος και η σπανιότητα των βιβλίων-ιστορι- κών και λαογραφικών θησαυρών-τα οποία ζητούνται για δανεισμό από όλη την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να γίνει η βιβλιοθήκη δανειστική , κατά τα πρότυπα λειτουργίας των γνωστών μεγάλων βιβλιοθηκών. Κατά τον προηγούμενο χρόνο δώρισαν διάφοροι στη βιβλιοθήκη μας, πάνω από πεντακόσιους (500) τόμους βιβλίων. Αναφέρω ιδιαιτέρως τις πολύτιμες συλλογές βιβλίων των αειμνήστων Γεωργίου Μπόσκου, συμπα- τριώτη μας, ο οποίος αφιέρωσε όλη τη ζωή του στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας και του Στρατηγού κ.Χατζηχαρίση από την Έδεσσα. Επίσης τα σπάνια και δυσεύρετα βιβλία που μας δώρισε η κα.Αναστασία Οικονομίδου-Γκουτσίδου.

 

Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο

Πραγματοποιήθηκαν δέκα πέντε (15) εκδηλώσεις Ιστορικού, Πολιτιστικού, Ιατρικού, Θεολογικού και Περιβαλλοντικού περιεχομένου λίαν πετυχημένες. Πρόκειται για καταξιωμένο θεσμό που λειτουργεί εδώ και δέκα εννέα (19) χρόνια, χάριν στην αγάπη και το ενδιαφέρον που δείχνει το κοινό της πόλης μας. Ο υπεύθυνος του ΑΛΠ κ.Βασ.Τραούδας, μαζί με την Επιστημονική και Οργανωτική επιτροπή επιλέγουν και προγραμματίζουν παρουσιάσεις με ποικιλία θεμάτων, από τους πλέον αξιόλογους ομιλητές, καθηγητές Πανεπιστημίων, Ακαδημαϊκούς, Ιεράρχες, Ιστορικούς ερευνητές ,από όλη την Ελλάδα. Μας ενθαρρύνει ιδιαιτέρως η συμμετοχή της νεολαίας, καθώς και των Σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και εσπερινού Λυκείου, σε πολλές από τις εκδηλώσεις του ΑΛΠ. Σημειώνω ότι η κάθε παρουσίαση αναρτάται στην ιστοσελίδα μας www.fileg.gr, στο YouTube https://www.youtube.com/user/fileggr και προβάλλεται επίσης από την ΠΕΛΛΑ τηλεόραση.

 

Εκδρομές

Πραγματοποιήσαμε τέσσερις εκδρομές :

-22 &23 ΦΕΒΡ.14 στην Αθήνα(Πολεμικό Μουσείο-Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείου-Θέατρο BADMINTON)

-21 ΙΟΥΝ 14 στην Ξάνθη (Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων-Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης)

-11 ΟΚΤ 14 στη Θες/νίκη(Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού-Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα-Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ-Ι.Μονή Αγ.Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής)

-14-16 ΝΟΕ 14 σε Αθήνα-Αίγινα(Νέο Μουσείο της Ακρόπολης-Ιστορικό Μουσείο Παλιάς Βουλής-Θέατρο BADMINTON-Ι.Μονή Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης)

Την έκδοση του καλαίσθητου ενημερωτικού φυλλαδίου επιμελείται ο υπεύθυνος Εκδρομών κ.Νικ.Χαβιάρης. Σημειώστε ότι από τις εκδρομές εξοικονομείται ένα υπολογίσιμο ποσό για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.

 

Γενική Γραμματεία

Είναι ο «εγκέφαλος» της εταιρείας. Τη θέση κατέχει ο Αντιπρόεδρος κ.Αλεξ.Σταμενίτης, ο οποίος λειτουρ- γεί υποδειγματικά κατά τη διαχείριση της αλληλογραφίας .Ικανότατος στις δημόσιες σχέσεις που αφορούν στις ευχαριστήριες – συγχαρητήριες επιστολές και ευχετήριες κάρτες. Είναι υπεύθυνος επίσης για την καταγραφή παντός θέματος που συζητά το ΔΣ. Ως γνώστης και των πληροφοριακών συστημάτων συνδράμει τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κ.Γ.Καλιωτάκη στην ανάρτηση κειμένων, φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 

Δημόσιες Σχέσεις – Ιστοσελίδα – Facebook – Youtube

Ο υπεύθυνος κ.Γεώργ.Καλιωτάκης συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία της ιστοσελίδας και της κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων έγινε γνωστός « Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» σε όλη την Ελλάδα, καθώς και σε όλο τον κόσμο, στις παρακάτω διευθύνσεις.

www.fileg.gr

https://www.youtube.com/user/fileggr

https://www.facebook.com/fileggr

 

Λοιπές εκδηλώσεις και δράσεις

Κλιμάκιο της εταιρείας υπό τον Πρόεδρο κ.Κων/νο Κάμτση, κατόπιν προσκλήσεως ,πραγματοποίησε επι- σκέψεις σε οκτώ πολιτιστικούς Συλλόγους του Νομού, προς τους οποίους δώρισε βιβλία και περιοδικά των εκδόσεών της, για εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους.

Ο Πρόεδρος κ.Κων/νος Κάμτσης ,κατά την ημέρα εορτασμού της μνήμης του Μακεδονομάχου Οπλαρχη- γού κ.Γκόνου Γιώτα εκφώνησε σχετική ομιλία .(ΦΕΒΡ.14).Επίσης σε εκδήλωση εορτασμού του Μακεδονι- κού Αγώνα και της απελευθέρωσης της πόλης των Γιαννιτσών, παρουσίασε σχετικό βίντεο και εκφώνησε σχετική ομιλία στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Πέλλας.(ΟΚΤ.14)

Η φιλόλογος και υπεύθυνη έκδοσης του περιοδικού ΦΙΛΙΠΠΟΣ κα.Μαρία Πασχούδη εκφώνησε πανηγυρικό λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου ,κατά τον εορτασμό απελευθερώσεως της πόλης.

Ο κ.Ιωάννης Παπαλαζάρου εκπαιδευτικός και συγγραφέας, πρώην μέλος του ΔΣ της εταιρείας και νυν από τους κύριους ομιλητές εκ μέρους της, συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές, ιστορικές και θρη- σκευτικές ως κεντρικός ομιλητής, καθώς επίσης και σε παρουσιάσεις βιβλίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής :

Ομιλία στη μνήμη των Μακεδονομάχων Άγρα και Μίγγα στον τόπο όπου τους κρέμασαν οι Βούλγαροι κομιτατζήδες.(ΙΟΥΝ.14)

Ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας στη μνήμη του Μακεδονομάχου καπετάν Φούφα.(ΙΟΥΝ.14)

Ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο των Προμάχων Αλμωπίας με θέμα τους τοπικούς Μακεδονομάχους (ΟΚΤ.14)

Ομιλία στο 2ο Λύκειο Γιαννιτσών με θέμα «Ο Μακεδονικός Αγώνας, ιστορικά γεγονότα και προβληματισμοί» με ταυτόχρονη προβολή ιστορικών χαρτών και σχετικών εικόνων.14 ΟΚΤ.14)

Ομιλία στο Δημοτικό Σχολείο Φούστανης με θέμα «Αλμωπία. Από τη Μυθολογία στην Ιστορία. Ιστορικές διαδρομές»(17 ΟΚΤ.14)

Ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο Άρνισσας την ημέρα της επετείου της ιστορικής Μάχης του Οστρόβου. Την ίδια ημέρα παρουσίασε προς τους κατοίκους και κυρίως προς τους νέους της Άρνισσας το θέμα «Η περιοχή της Βεγορίτιδας από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα»(5 ΝΟΕ.14)

Ομιλία σε αίθουσα του Συλλόγου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στη Φλώρινα, προς τιμήν του αειμνήστου Λάζαρου Μέλλιου, εκπαιδευτικού, ιστορικού και λαογράφου, κατ΄εξοχήν υμνητού της Φλώρινας.

Κλείνοντας να αναφέρω και πάλι ότι τα γραφεία του Συλλόγου παραμένουν ανοικτά από Δευτέρα έως Πα- ρασκευή και τις ώρες 10 – 13 και λειτουργούν με την εθελοντική υπηρεσία των μελών(και πρώην μελών) του ΔΣ.

Να ευχαριστήσουμε θερμά το επί σειρά ετών προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κ.κ.Κυριάκο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο και Χρήστο Τζάρα, Γραμματέα για την πολύτιμη συνδρομή τους.

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Κάμτσης

Κατηγορία: Τα νέα της Εταιρείας

© 2007 - 2020 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών "Ο Φίλιππος"
Διεύθυνση: Δημάρχου Στάμκου 1 58100 Γιαννιτσά, Τηλέφωνο: 2382083684, email: filippos@fileg.gr