Διοικητικός Απολογισμός 2014

ΟΜΙΛΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ “Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ”
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 6/4/2014
ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΩΡΑ 10:30
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ “Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Αξιότιμα μέλη της Εταιρείας μας,
Πριν από την εκκίνηση της κανονικής διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης θα ήθελα να αναφερθώ στο δυσάρεστο γεγονός της απώλειας του μέλους της Εταιρείας και μέλους του Δ.Σ., Υπεύθυνου για χρόνια του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, Γεωργιάδη Νικολάου, συνταξιούχου δασκάλου ο οποίος την 7η Νοεμβρίου 2013 άφησε αιφνιδίως τον μάταιο τούτο κόσμο και ανεχώρησε εις Κύριον. Υπήρξε ένας εξαιρετικός συνάδελφος, εργατικότατος, πρόθυμος, ευγενέστατος και ταπεινού φρονήματος. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, συγκλιθέν εκτάκτως απεφάσισε, δια του υπ’ αριθμ. 7/8-11-2013 πρακτικού του Δ.Σ., όπως καταθέσει στέφανον, παρευρεθεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία, συλλυπηθεί την οικογένειά του και ο Πρόεδρος να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο. Αιωνία του η μνήμη.

Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας είμαι εξουσιοδοτημένος από το Δ.Σ. και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού να παρουσιάσω, εν συντομία, τα Διοικητικά πεπραγμένα του κατά το έτος 2013, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η σύγκλιση της οποίας αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 2/28-2-2014 πράξη του Δ.Σ.
Ακολούθως ο ταμίας θα εκθέσει ενώπιόν σας τα οικονομικά πεπραγμένα του 2013, αναγνωσθεί η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και θα κληθείτε να αποφασίσετε θετικά ή αρνητικά επ’ αυτών.
Η ταυτότητα του Δ.Σ. κατά το 2013 ήταν η εξής :

1. Πρόεδρος Χρηστάκης Ιωαννίδης
2. Αντιπρόεδρος και Γεν. Γραμματέας Αλέξανδρος Σταμενίτης
3. Ταμίας Κωνσταντίνος Κάμτσης
4. Υπεύθυνη εκδόσεων Μαρία Πασχούδη
5. Υπεύθυνοι Ιστορ. Βιβλιοθήκης και Ιστορ. Αρχείου Βασίλειος Πόπτσης και Θεόφιλος Παπαδόπουλος
6. Υπεύθυνος Μουσείου Νικόλαος Γεωργιάδης μέχρι 7/11/2014 και από 29/11/2014 ο αντικαταστάτης του αναπληρωματικό μέλος Κόκκαλης Βασίλειος
7. Υπεύθυνος Εκδηλώσεων Νικόλαος Χαβιάρης
8. Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων & Α.Λ.Π. Βασίλειος Τραούδας

Το Δ.Σ. και κατά το 2013 ανέπτυξε σοβαρές πολιτιστικές, διοικητικές και οικονομικές δράσεις σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων εργασθέν με ομόνοια, σύμπνοια, φιλοτιμία, περισσή εργατικότητα, συνεργατικότητα και αλληλεγγύη, με πνεύμα ταπεινό και πλήρη εθελοντισμό. Στην προσπάθεια αυτή το Δ.Σ. είχε επίκουρους τις διάφορες Επιτροπές όπως την Επιτροπή του Α.Λ.Π., την Συντακτική Επιτροπή, την Επιτροπή της Βιβλιοθήκης, την Επιτροπή του Μουσείου και άλλων μελών κατ’ ιδίαν. Επ’ αυτού αισθάνομαι αδήριτη την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών για την συνολική προσπάθεια που καταβλήθηκε το 2013, ώστε να παραχθεί έργο αξιόλογο, παρά τις προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές φροντίδες τους. Η φήμη της Εταιρείας διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο και ο πήχης ανέβηκε ψηλότερα.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Εταιρεία είναι ένας οργανισμός με τόσους τομείς δράσης που απαιτεί αλληλογραφία με πρόσωπα, συλλόγους, μέλη, συνδρομητές, σχολεία, αρχές, τήρηση φακέλων – (εισερχόμενα-εξερχόμενα-Μουσείου-Βιβλιοθήκης-Α.Λ.Π.-Περιοδικού-Κινητής-Ακίνητης Περιουσίας-Εκδρομών-Διάφορα-Δημοσιεύσεων-Γενικών Συνελεύσεων) τήρηση βιβλίων Μητρώου, Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., Πρωτοκόλλου, Δωρεών, καταγραφή ηλεκτρονικά όλων των μερίδων μελών και συνδρομητών του περιοδικού, έκδοση αυτοκόλλητων ετικετών για το περιοδικό και πολλές άλλες δράσεις προς υποστήριξη όλων των τομέων. Ως εκ τούτου απαιτείται η ύπαρξη Γενικής Γραμματείας που καλύφθηκε από το Γενικό Γραμματέα κ. Σταμενίτη Αλέξανδρο και Αντιπρόεδρο της Εταιρείας. Έμπειρος, ικανότατος με φυσικό προσόν γραφής ωραίων επιστολών ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του, αν και ήταν επιβαρυμένα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Σ’ αυτό βοήθησαν και άλλα μέλη της Εταιρείας. Γνωστό, βέβαια, είναι ότι φιλοσοφία της Εταιρείας είναι ανέκαθεν η αλληλοβοήθεια προς επίτευξη των στόχων της και μόνο.
Η γραμματεία κατέγραψε 9 συνολικά πρακτικά του Δ.Σ., εις δε το πρωτόκολλο αλληλογραφίας καταγράφηκαν 208 εισερχόμενα και 179 εξερχόμενα έγγραφα. Ενεγράφησαν δε 11 νέα μέλη στην Εταιρεία. Βέβαια, η αλληλογραφία σιγά σιγά μετατρέπεται σε ηλεκτρονική, τόσο η εισερχόμενη όσο και η εξερχόμενη μέσω των emails.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΑΡΧΕΙΟ “ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ”

Η Βιβλιοθήκη κατά το 2013 συνέχισε την λειτουργία της στον ευπρεπέστατο χώρο που διαμόρφωσε η Εταιρεία μετά την δωρεά του Ιδρύματος “ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ”. Ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει συγχρόνως τριάντα άτομα, με οθόνη και προτζέκτορα για προβολή, με δύο θέσεις για χρήση του διαδικτύου με αντίστοιχους Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας. Στον χώρο αυτό εργάστηκαν καθ’όλο το έτος τα δύο μέλη του Δ.Σ. κ. Πόπτσης Βασίλειος και κ. Παπαδόπουλος Θεόφιλος συνεπικουρούμενοι από τον κ. Ντόντουλο Απόστολο, ειδικό σε ψηφιοποιήσεις βιβλίων, εγγράφων και φωτογραφιών κάθε Τετάρτη απόγευμα 6:00 με 8:00 μ.μ. και ιδιαίτερα ο κ. Πόπτσης πολλές άλλες ώρες πλέον της ημέρας αυτής. Συνέχισαν το έργο της ηλεκτρονικής καταγραφής των βιβλίων που έφθασαν στα 1602. Στόχος είναι η ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και το πέρασμα των βιβλίων αυτών μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο διαδίκτυο.

Η Βιβλιοθήκη μας έχει επιλεχθεί από την ΔΗΚΕΠΑ του Δήμου Πέλλας και έχει προταθεί στο ΥΠΠΟ για πρόγραμμα ψηφιοποίησης, δεδομένου ότι η Εταιρεία μεταξύ άλλων φορέων του Δήμου είναι η μόνη διαθέτουσα πλούσιο υλικό για τον σκοπό αυτό. Επίσης έχει γίνει πρόταση προς την Future Library όπως συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ένταξης στην οικογένεια Βιβλιοθηκών που έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Press Display.
Την Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν ομάδες μαθητών και μεμονωμένα άτομα που εκπονούσας διάφορες εργασίες, όπως : “Η γειτονιά μας το Βαρόσι”, “ο εθελοντισμός στον χώρο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών “Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ””, “Ενημέρωση επί της οικονομικής ζωής της πόλης μας παλιά και σήμερα”, “Κωνσταντινούπολη Βασιλίς των πόλεων – Αγία Σοφία”. Επίσης είχαμε επίσκεψη του ΚΔΑΠ ΑμεΑ και του Συλλόγου Παλλινοστούντων όπου τους έγινε προβολή ΔΩΔ για το Μουσείο. Ακόμη έγιναν και πολλοί δανεισμοί βιβλίων και περιοδικών. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής καταγραφής η κίνηση θα εκτιναχθεί λόγω της αμεσότητας στην πρόσβαση προς τα βιβλία.

Πολλοί υπήτρξαν επίσης οι δωρητές βιβλίων τα οποία εντός του 2013 έφθασαν τα 558. Αυτοί ήσαν :η ΕΜΣ, η ΦΑΑΘ, η κα. Πεντζοπούλου-Βαλαλά Τερέζα, ο κ. Γιούλτσης, το Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Μελετών, ο κ. Ίντος Χρήστος, ο Δήμος Πολυκάστρου, ο κ. Σταμενίτης Διονύσιος, η κα. Γαλάνη Αφροδίτη, ο κ. Σκορδής Ν., οκ. Ζούπος Λεόντιος, η κα Ηλιούδη Κατίνα, ο κ. Βαλσαμίδης Εμμ., η κα Σ. Γκοτζαμάνη, η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, ο κ. Σταματόπουλος Βασίλειος, οκ. Πορετσάνος Ανδρέας, ο κ. Νάνος, η Δημόσια Βιβλιοθήλκη Βέροιας και άλλοι τους οποίους και ευχαριστούμε δεόντως.

Η Επιτροπή Αρχείου αποτελούμενη από τις κ.κ. Πασχούδη Μαρία και Οικονόμου Μαρία συνέχισαν το έργο της ηλεκτρονικής καταγραφής εγγράφων και φωτογραφιών εργασθείσες φιλότιμα καθ’όλο το έτος κάθε Τρίτη απόγευμα.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο παρέμεινε κλειστό κα κατά το 2013 δυστυχώς. Είχαν πραγματοποιηθεί μεγάλες εργασίες από την Αντιπεριφέρεια με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδωρίδη Θεόδωρο, πλήρους αποκαταστάσεως της στέγης, με μονώσεις ανάλογες, οροφές νέες, υδροχρψματισμοί μέσα και έξω. Παρέμεινε ένα δεύτερο μικρότερο μέρος εργασιών αντικατάστασης δαπέδου, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, επισκευής των δύο WC, διαμόρφωσης του αυλείου χώρου το οποίο έπειτα από παρεμβάσεις του Δ.Σ. το 2012 και νέες το 2013, στις 14/2 και 9/4/13 με τον Πρόεδρο, τον αποθανόντα Γεωργιάδη Νικόλαο και τον κ. Τραούδα Βασίλειο και στα τέλη του 2013 με τον Πρόεδρο, το νέο υπεύθυνο κ. Κόκκαλη και τον κ. Τραούδα Βασίλειο, αλλά και προσωπικές παρεμβάσεις στις διοικήσεις Νοσοκομείου και Δήμου προωθήθηκαν τα απαραίτητα δικ/κα γρήγορα και κατέληξαν στην Περιφέρεια για έγκριση. Εκεί υπήρξε πρόσκομμα στην οικονομική επιτροπή και απεστάλη πίσω στην Αντιπεριφέρεια για συμπλήρωση της πίστωσης στο ολόκληρο. Έγινε εντωμεταξύ αλλαγή του έτους και πρέπει να ενταχθεί πλέον το έργο στο νέο πρόγραμμα του 2014. Εκεί έμεινε το θέμα ενόψει μάλιστα και των εκλογών.

Το Δ.Σ. απασχολούμενο συνεχώς με το θέμα είναι αποφασισμένο να δώσει λύση μετά τις εκλογές, γιατί η πίεση αυτών που θέλουν να επισκεφθούν το Μουσείο είναι μεγάλη. Έχει ήδη καταρτισθεί κατάλογος των σχολείων για επίσκεψη.

Νιώθουμε, βέβαια, την υποχρέωση ως Δ.Σ. να ευχαριστήσουμε τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, γιατί έδωσε λύση σε ένα θέμα που μας ταλάνισε για πολύ καιρό με μία στέγη που έμπαζε κυριολεκτικά νερά σε κάθε βροχή.
Με πρακτικό της από 12/10/2013 το Δ.Σ. έκανε αποδεκτή μετά χαράς την προσφορά του κ. Δουγιάμα για δωρεά παραχώρηση στο Μουσείο ενός εξαιρετικά μεγάλου ζωγραφικού πίνακα με τους τρεις αδελφούς-Μακεδονομάχους Δουγιάμα μέχρι να γίνει το Μουσείο στη Γουμένισσα. Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε από την κ. Αθηνά Τζινίκου- Κακούλη.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» – ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το 2013 προστέθηκαν στη μακρά σειρά του περιοδικού άλλα 4 τεύχη, τα 78,79,80 και 81 με ποικιλία θεμάτων και συνεργατών. Η προσπάθεια που χρειάζεται για την εξεύρεση συνεργατών, τη συγκέντρωση της ύλης, την τακτοποίησή της σε ηλεκτρονική κυρίως μορφή, την αποστολή στο τυπογραφείο και τις δύο διορθώσεις μέχρι την έκδοσή του είναι τεράστια. Η υπεύθυνη του περιοδικού κα Πασχούδη Μαρία συνεπικουρούμενη από τα μέλη της συντακτικής Επιτροπής ανταποκρίνεται πλήρως. τα προλογικά σημειώματά της σε κάθε τεύχος εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα και προϊδεάζουν τον αναγνώστη για το τι θα ακολουθήσει. Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι παλιές φωτογραφίες που στολίζουν τις εσωτερικές σελίδες αλλά και των εξώφυλλων. Είναι διαλεγμένες με πολύ μεράκι από την υπεύθυνη μέσα από το πλούσιο αρχείο της Εταιρείας.

Η Υπεύθυνη και η Συντακτική Επιτροπή κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη θεματολογία, την καλύτερη δυνατή εμφάνιση και αυτά μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της Εταιρείας. Το αποτέλεσμα στο σύνολό του υπήρξε πολύ καλό έως εξαιρετικό. Πολλοί είναι εκείνοι που εκφράζουν τους επαίνους τους για το περιοδικό και άλλοι που ζητούν να εγγραφούν ως συνδρομητές γιατί κάπου το είδαν και τους άρεσε ιδιαίτερα. Πρόσφατα μάλιστα ο κ. Νίκος Παπανικολάου από τη Δουμπιά Χαλκιδικής, με e-mail που έστειλε, εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την προσπάθεια και τα ενδιαφέροντα θέματα. Το περιοδικό έπεσε τυχαία στα χέρια του και δεν είναι ο μοναδικός. Το περιοδικό μοιράζεται σε 900 περίπου σε όλη την Χώρα. Μπαίνει στα σπίτια ιδιωτών, στα σαλόνια επιστημόνων, σε σχολικές Βιβλιοθήκες και στις μεγάλες Βιβλιοθήκες της Χώρας. Είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Εταιρείας και της πόλης μας. Έχει φθάσει πλέον να είναι σημείο αναφοράς και βιβλιογραφική πηγή για μαθητές, φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητές. Είναι το βήμα προβολής νέων επιστημόνων με την παρουσίαση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τους εργασιών. πολλοί ζητούν βεβαιώσεις για τις δημοσιεύσεις αυτές προκειμένου να τις καταθέσουν σε αρμόδιες αρχές για την αξιολόγησή τους. Συγκινητική είναι και η εικόνα των εργασιών από εθελοντές, μέλη και μη της Εταιρείας, που βοηθούν στο φακέλωμα, την συγκόλληση, την επικόλληση ετικετών, την ταξινόμηση και την μεταφορά στα ΕΛΤΑ προς αποστολή στους συνδρομητές.

Αποτελεί βέβαια αγαπητοί μου το σοβαρότερο έξοδο της Εταιρείας με περίπου 6.000€ το χρόνο. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση χορηγών που θα καλύψουν τα έξοδα ενός ή και μισού τεύχους.
η οικονομική δυσπραγία έχει επηρεάσει και τις άλλες εκδόσεις βιβλίων που έχουν συγγράψει ή συγγράφουν μέλη του Δ.Σ. ή της Εταιρείας. Πέραν του πολυγραφότατου κ. Παπαλαζάρου, έχουμε και τον κ. Χαβιάρη Ν. που έχει έτοιμο προς έκδοση ένα βιβλίο για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, τον κ. Χατζηβρέττα Δ. που έχει καταθέσει στην Ε.Μ.Σ. προς έκδοση βιβλίο για τον τόπο μας κατά την Βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο, τον κ. Κάμτση Κ. που έχει ολοκληρώσει βιβλίο του για την εξέλιξη των νομισμάτων και των οικονομικών συναλλαγών, τον κ. Σταμενίτη Α. που έχει έτοιμο βιβλίο για το μάθημα της Φυσικής, αλλά και οι κύριοι Τραούδας και Πόπτσης συγκεντρώνουν υλικό για την ιστορία της Αστυνομίας ο πρώτος και για τους Βλάχους του χωριού του ο δεύτερος, ο κ. Κενανίδης και η κα Πασχούδη ετοιμάζουν διδακτορικά και μεταπτυχιακά. για όλους αυτούς η Βιβλιοθήκη μας στάθηκε η αρχή και το στήριγμα των συγγραφικών τους προσπαθειών.

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέσα στο 2013 ολοκληρώθηκε η 17η περίοδος του Α.Λ.Π. και άρχισε η 18η τοιαύτη. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16 εκδηλώσεις λίαν επιτυχημένες. Εις πείσμα των καιρών ο θεσμός του Α.Λ.Π. αποδείχτηκε ανθεκτικός στο χώρο και επιτυχής στους στόχους του. Το κοινό της πόλης μας συνέχισε να στηρίζει το θεσμό με αγάπη και ενδιαφέρον. Ενθαρρυντική ήταν και η συμμετοχή της νεολαίας, του σχολείου 2ης ευκαιρίας και του εσπερινού ΕΠΑΛ.
Ο υπεύθυνος του Α.Λ.Π., κ. Τραούδας Βασίλειος, συνεργαζόμενος με τις επιτροπές Επιστημονική και Οργανωτική, προγραμμάτισε σειρά ομιλιών με ποικιλία θεμάτων και ομιλητών και τις υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε τι δυσκολίες αντιμετωπίζονται στην κατάρτιση του προγράμματος, την επαφή για εξασφάλιση των ομιλητών σε συνδυασμό και με τις ημερομηνίες του προγράμματος, την οργάνωση της κάθε εκδήλωσης ξεχωριστά, της γραμματειακής υποστήριξης, της προβολής στον τύπο, τηλεόραση, αφίσες, φεϊγβολάν, βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης, φωτογράφιση κ.λπ. Ο υπεύθυνος και οι περί αυτόν κατέβαλαν έντονες και σύντονισμένες προσπάθειες για την επιτυχία τους.

Για την καλύτερη προβολή του Α.Λ.Π. φρόντισε ο κ. Τραούδας να βιντεοσκοπείται η εκδήλωση με την επαγγελματική κάμερα της ΠΕΛΛΑ TV και να προβάλλεται από το τηλεοπτικό κανάλι πολλές φορές. Έτσι, η εκδήλωση φθάνει σε όλους τους τηλεθεατές του λεκανοπεδίου. Ακόμη, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μείωσε στο ¼ τις προσκλήσεις που στέλναμε μειώνοντας έτσι τα έξοδα. Μέσω δε του Facebook η πρόσκληση γίνεται γνωστή σε ευρύτατο κοινό.
Η συνεργασία δε με το ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ, τη ΔΗΚΕΠΑΠ και το προσωπικό τους ήταν αγαστή και πολύ αποδοτική. Το Α.Λ.Π. στεγάστηκε και κατ’ αυτή τη χρονιά στην περικαλλή αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η προσφορά μιας κασετίνας κρασιών για τον ομιλητή συνεχίστηκε και το 2013 από το «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΝ ΛΙΓΑΣ». Το πρόγραμμα των ομιλιών και ομιλητών είναι το κάτωθι :

14/1/2013 Καραθανάσης Αθανάσιος, Καθηγητής Α.Π.Θ. με θέμα : “Η Συνθήκη της
Λωζάνης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο”,
28/1/2013 Σκιαδαρέσης Γεώργιος, Αρχαιολόγος της ΚΑ΄ Εφορίας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων με θέμα “Χριστανικά Μνημεία μεταβυζαντινής περιόδου
(Μεταβυζαντινή Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική της περιφέρειας
Γιαννιτσών)”,
11/2/2013 Καντή Παναγιώτα, αναπληρότρια Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα : “Ταξίδια μέσα στον χώρο και στον
χρόνο. Χωροχρονικά τούνελ και Μαύρες Τρύπες”,
25/2/2013 1. Βουδριάς Ευάγγελος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με θέμα : “Διαχείριση
απορριμμάτων και ο ρόλος της υγειονομικής ταφής”
2. Δόκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με θέμα : “Πόσιμο
νερό. Έγκαιρη αντιμετώπιση κινδύνων”,
11/3/2013 Ελευθεροχωρινός Ηλίας, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. με
θέμα : “Γεωργικά φάρμακα – Οφέλη – Επιπτώσεις”,
24/3/2013 1. Σταλίδης κωνσταντίνος, Φιλόλογος – Ιστορικός
2. Ρουμελιώτης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός – Συγγραφέας
3. Παπαλαζάρου Ιωάννης, Εκπαιδευτικός – Συγγραφέας
θέμα : “Η συμμετοχή και η προσφορά των Μακεδόνων στην
Επανάσταση του 1821 – Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Παπαλαζάρου
«Αγγελής Γάτσος – Ένας γενναίος Μακεδόνας αγωνιστής στην
Εθνεγερσία του 1821»”,
1/4/2013 Γεωργιάδου Αναστασία, Αρχαιολόγος με θέμα : “Αρχαιότητες της
Αλμωπίας”,
22/4/2013 Ασλανίδης Νικόλαος, Δημοσιογράφος με θέμα : “Σύγχρονοι
Ιεραπόστολοι”,
13/5/2013 Καραγιάννης Αστέριος, Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ. – Δ/ντής Β΄
Προπαιδευτικής κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με
θέμα : “Αρτηριακή Υπέρταση : Ένας σιωπηλός δολοφόνος”,
26/5/2013 Λογοθέτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος – πρώην Εισαγγελέας με θέμα :
“Ιστορικά αίτια της πτώσης της Κωνσταντινούπολης”,
7/10/2013 Νικόλτσιος Βασίλειος, Δ/ντής Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού
Αγώνα – Ιστορικός – Συγγραφέας – Συλλέκτης με θέμα : “Οι
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 και η Απελευθέρωση της Μακεδονίας
μέσα από κειμήλια και ενθυμήματα”,
21/10/2013 Δορδανάς Στράτος, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου
Μακεδονίας με θέμα : “Η Αναδόμηση της Μέσης Ανατολής και το νέο
Ανατολικό Ζήτημα”,
4/11/2013 Σαββίδης Παντελής, Δημοσιογράφος – Δημιουργός και παρουσιαστής
της εκπομπής της πρώην ΕΤ3 «Ανιχνεύσεις» με θέμα : “Η Μακεδονία
στην ειρήνη και στον πόλεμο : περίοδος 1914 – 1949”,
18/11/2013 Καραμπούτα – Βουλγαροπούλου Ειρήνη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. με θέμα :
“Η υγεία του στόματος, σύμμαχος της σωματικής υγείας”,
2/12/2013 1. Βαλεντίνη Καμπατζά, Καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας του
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με θέμα : “Ο συμβολισμός και η σημασία του
στο έργο του Κ. Π. Καβάφη”
2. Μαρία Χρ. Πασχούδη, Φιλόλογος MSC με θέμα : “Κ. Π. Καβάφης,
πάντοτε επίκαιρος”,
16/12/2013 π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
με θέμα : “σύγχρονος άνθρωπος ανάμεσα στην κοσμική κρίση και τη
Χριστιανική διάκριση”.

Η ποικιλία των θεμάτων και ομιλητών ικανοποίησαν πλήρως τα ποικίλα ενδιαφέροντα των μελών και φίλων του Α.Λ.Π. και εξασφάλισαν για άλλη μια χρονιά την επιτυχία των εκδηλώσεων και δη του θεσμού του Α.Λ.Π.
Εξ αυτού προκύπτει η ανάγκη όπως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την Εταιρεία, το Δήμο Πέλλας, τη ΔΗΚΕΠΑΠ και από το κοινό της πόλης για να συνεχισθεί ο θεσμός και για άλλα πολλά χρόνια. Κρατάει ψηλά το πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο της πόλης μας και την προβάλλει προς τα έξω, όπως αυτό προκύπτει από τις συνομιλίες μας με τους ίδιους τους ομιλητές, οι οποίοι εντελώς αμισθί προσέρχονται και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε από καρδιάς.

 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

Μέσα στο 2013, έπειτα από εισήγηση και ανάλογη προετοιμασία του Υπευθύνου των εκδρομών, κ. Χαβιάρη Νικολάου, αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. και πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδρομές:

1. Στις 20 Απριλίου 2013 μονοήμερη εκδρομή στο Χάνι Εμίν Αγά, όπου το Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού κατά την εξόρμησή του στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο για την κατάληψη των Ιωαννίνων του Φεβρουαρίου του 1913. Επισκεφθήκαμε το Στρατιωτικό Μουσείο που στεγάζεται στο κτίριο του Στρατηγείου και καταθέσαμε στεφάνι στο Μνημέιο πεσόντων έξω στον αύλειο χώρο. Επισκεφθήκαμε κατόπιν τα τουρκικά οχυρά πάνω στο λόφο του Μπιζανίου πάνω από το ομώνυμο χωριό, απ’ όπου είχαμε μία εξαιρετική θέα. Επισκεφθήκαμε, επίσης, το μουσείο κέρινων ομοιμάτων των αφών Βρέλλη, τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης και το νησί της Λίμνης.

2. Στις 15 Ιουνίου 2013 σε μονοήμερη εκδρομή επισκεφθήκαμε το Στρατιωτικό Μουσείο της Μάχης του Κιλκισίου, όπου ξεναγηθήκαμε με εξαιρετικό τρόπο, καταθέσαμε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων, το Στρατιωτικό Μουσείο της μάχης του Παχαιά, όπου επίσης καταθέσαμε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων. Ακολούθως, επισκεφθήκαμε τα Στενά Σιδηροκάστρου και το φρούριο Ιστίνμπεη όπου είδαμε σχετική ταινία της μάχης των οχυρών.

Οι εκδρομές αυτές έκλεισαν τον κύκλο μιας μεγάλης ενότητας παρακολουθήσεως της πορείας και των μαχών του Ελληνικού Στρατού κατά τους Α’ και Β’ Βαλκανικούς πολέμους, όταν ελευθερώθηκαν Μακεδονία, Ήπειρος, νησιά του Αιγαίου. Οι εκδρομές της Εταιρείας υλοποιούν τα άρθρα του καταστατικού 2 και 3 και αποβλέπουν στην επαφή με την Ιστορία-Λαογραφία του Μακεδονικού χώρου, αλλά και όλης της Χώρας μας μαζί με τα μνημεία της Ορθοδοξίας μας.
Εκ των πραγμάτων, αποδεικνύεται ότι έχουν μεγάλη απήχηση στα μέλη της Εταιρείας και όχι μόνο, αρέσουν πάρα πολύ και ως εκ τούτου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πράγμα ευχάριστο για την Εταιρεία.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Η Εταιρεία ήταν συνδιοργανώτρια με το Δήμο Πέλλας στον εορτασμό της επετείου του θανάτου του καπετάν Γκόνου Γιώτα στις 13/2/2013, με ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Κάμτση Ταμία του Δ.Σ.

2. Την 31η Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε η εκ του Καταστατικού προβλεπόμενη Γενική Συνέλευση έκθεσης των Διοικητικών και Οικονομικών πεπραγμένων κατά το έτος 2012, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

3. Οι συμμετοχές που είχαν μέλη της Εταιρείας σε τηλεοπτικές παρουσιάσεις όπως τα “ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ” της ΕΤ3 του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη για την Μάχη των Γιαννιτσών και για τη Σφαγή στον Ομαδικό Τάφο την 14η Σεπτεμβρίου 1944 με τους κ.κ. Χατζηβρέττα, Παπαλαζάρου και Ιωαννίδη. Οι εκπομπές που γυρίστηκαν το 2012, συνεχίστηκαν να προβάλλονται στην τηλεόραση και το 2013 με πολύ ευνοϊκές κριτικές και σχόλια. Όμοια και η ΕΤ2 με την εκπομπή “ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ” για τα γεγονότα του Ομαδικού Τάφου με τους ίδιους ως άνω ομιλητές που προβάλλονταν το 2013.

4. Συνεργάστηκε με πολιτιστικούς φορείς για κοινές εκδηλώσεις. Συνεργαστήκαμε με την “ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ” και την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ στην εκδήλωση με θέμα “ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ”, με την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, την Β΄ ΕΛΜΕ Πέλλας και το Σύλλογο Δασκάλων στην εκδήλωση με θέμα “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ και ΝΑΖΙΣΜΟΣ”.

5. Παρακολούθησε τις διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες φορέων, σχολείων και ατόμων είτε δια της προσωπικής παρουσίας του Προέδρου ή των μελών του Δ.Σ. είτε μέσω του τύπου και προέβη σε επαίνους εκφράζοντας τα συγχαρητήριά της. Έτσι εστάλησαν 39 συγχαρητήριες επιστολές με επαίνους για το έργο και την προσφορά των διοργανωτών. Η ενέργεια αυτή του Δ.Σ. δείχνει ότι παρακολουθεί την εν γένει πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη και την περιφέρεια, και όχι μόνο, και έχει να πει τον καλό της λόγο γι’ αυτό. Εστάλησαν συγχαρητήριες επιστολές στους κ.κ. Αντιδημάρχους και Προέδρους ΔΗΚΕΠΑ Δήμου Πέλλας για την ανάληψη των καθηκόντων τους, στο 2ο ΓΕΛ, στην ΦΑΑΘ, στην Χριστιανική Αδελφότητα “ΛΥΔΙΑ”, στους Εκδοτικούς Οίκους “ΜΕΛΙΣΣΑ” και “ΙΚΑΡΟΣ” για τη συμπλήρωση 50 και 70 χρόνων εκδοτικής δραστηριότητας αντίστοιχα, στο 1ο ΣΕΚ Γιαννιτσών, στο 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών, στο 2ο ΓΕΛ Έδεσσας, στο Ναυτικό Όμιλο Γιαννιτσών, στο Οινοποιείο “ΛΙΓΑΣ”, Στο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρύας Βρύσης, κ.λπ.

6. Συμμετείχε σε Διεθνές Συνέδριο των Μακεδονικών Οργανώσεων της Ομογένειας στις 13 και 14/7/2013 στην Φλώρινα και της Ελλάδας στις 14/4/2013 στην Πέλλα εκπροσωπούμενη από τον Ταμία κ. Κάμτση.

7. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, την Πρόεδρο της ΔΗΚΕΠΑΠ και τον Αντιπεριφερειάρχη για διάφορα θέματα.

8. Τα Γραφεία της Εταιρείας έμειναν ανοικτά καθημερινά και επί 23 ώρες εβδομαδιαία με υπηρεσία των μελών της και κατά τους θερινούς μήνες κάθε Πέμπτη από 10:00 έως 13:00.

9. Πολλά από τα μέλη του Δ.Σ. και της Εταιρείας συμμετείχαν ως εισηγητές ή ομιλητές σε διάφορα συνέδρια, επετείους και εορταστικές εκδηλώσεις όπως ο κ. Παπαλαζάρου Ι. που έγινε δημοφιλέστατος για ομιλίες, εισηγήσεις και παρουσιάσεις, η κα. Πασχούδη Μ., ο κ. Τραούδας Β., ο κ. Κενανίδης Λ. και ο κ. Χαβιάρης Ν.

10. Η Εταιρεία είχε πλήρη ενημέρωση από την Ε.Μ.Σ., την ΦΑΑΘ, το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για τις εκδόσεις τους – τις περισσότερες των οποίων μας έστειλαν δωρεάν, για τις εκδηλώσεις τους, τις ομιλίες, τις εκθέσεις, τα άρθρα και τις απόψεις του κ. Μέρτζου στην εφημερίδα “ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ” κ.λπ.

11. Στις 24/2/2013 η Εταιρεία προσκλήθηκε από τον Δήμο Κολυνδρού για την επέτειο της Επανάστασης του 1878 και κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος και εκφώνησε τον πανηγυρικό ο κ. Τραούδας.

12. Λόγω της συνέχειας της οικονομικής δυσπραγίας της Χώρας μας και της ως εκ τούτου δυσκολίας εξεύρεσης της οικονομικών ενισχύσεων από ιδιώτες-φανταστείτε ότι έχουμε μείωση των εισπράξεων των συνδρομών-συνεχίσαμε την πολιτική σκληρής λιτότητας. Προσπαθήσαμε όλοι μας, ακολουθώντας τον Ταμία μας κ. Κάμτση, να συγκρατήσουμε το αποθεματικό που από την εποχή των παχιών αγελάδων είχαμε δημιουργήσει στο Ταμείο μας, αλλά παρ’ όλα αυτά μειώθηκε το 2013 κατά 4.500€ περίπου. Σας παρακαλούμε να είστε τακτικοί στην καταβολή των συνδρομών ως μέλη και των συνδρομών του περιοδικού. Επίσης αν μπορείτε κάποιοι από εσάς ή αν γνωρίζετε κάποιους που μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα στην έκδοση του περιοδικού που είναι η σοβαρότερη δαπάνη της Εταιρείας με 6.000€ για τα 4 τεύχη. Βρήκαμε χορηγό για το ένα τεύχος του 2013 την κα Αναστασία Γραικού με δωρεά 1460€ και έχουμε στα σκαριά άλλους δύο για ένα τεύχος του 2013. Ο κ. Μιχαήλ Δόκας κάλυπτε την δαπάνη καθαρισμού των Γραφείων και της Βιβλιοθήκης. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς όλους.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αγαπητά μέλη της Εταιρείας, ακούσατε με υπομονή και αξιοθαύμαστη προσοχή την έκθεση των διοικητικών πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά το 2013. Έχω την ταπεινή γνώμη ότι σας έπεισα για την παραγωγή και κατά το έτος αυτό, από το Δ.Σ. της Εταιρείας αξιόλογο πολιτιστικό έργο, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις, που έχει μια ξεχωριστή θέση στα πολιτιστικά δρώμενα για την πόλη μας του Δήμου ΠΕΛΛΑΣ και όχι μόνον. Κι όλα αυτά εν μέσω δύσκολων οικονομικών και διοικητικών-γραφειοκρατικών δυσχερειών που αντιμετωπίσαμε.

Δεν περιαυτολογώ λέγοντας ότι θα δυσκολευτεί πολύ κάποιος να βρει άλλο πολιτιστικό Σύλλογο στην ευρύτερη περιφέρειά μας με τα χαρακτηριστικά της Εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ήτοι:

• Καθημερινή λειτουργία των γραφείων επί 23 ώρες εβδομαδιαίως σε τακτική βάση, 10.00 -13.00 το πρωί και 18.00-20.00 το απόγευμα, εκτός Δευτέρας, και εκτάκτως όταν χρειαστεί.
• Διοργάνωση 16 εκδηλώσεων στο Α.Λ.Π. (με 20 εισηγητές – 10 πανεπιστημιακούς – 2 αρχαιολόγους – 2 δημοσιογράφους – 6 λοιπούς επιστήμονες).
• Έκδοση 4 τευχών του περιοδικού «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» (Μ.Ο. σελίδων τεύχους 72) με 47 εισηγήσεις.
• Πολλές επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη ατόμων και σχολείων και προβολή βίντεο.
• Με προσφορά δωρεάν 545 βιβλίων.
• Διοργάνωση δύο πετυχημένων εκδρομών, ώστε να δεχόμαστε σωρεία ερωτήσεων πότε θα γίνει η επόμενη.
• Ένα Διοικητικό Συμβούλιο αγαπημένο, εργατικότατο, πρόθυμο, γενναιόδωρο, αλληλοβοηθούμενο, με αλληλοσεβασμό, με έμφυτη ταπεινοφροσύνη, κινούμενο σ’ ένα εξαίρετο περιβάλλον Γραφείου-Βιβλιοθήκης που εξασφάλισαν οι μεγάλοι ευεργέτες της Εταιρείας.

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω από καρδίας

1. Όλα τα μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των επιτροπών που κατά το 2013 έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να επιτευχθεί το έργο που σας εκτέθηκε ανωτέρω.
2. Τον κ. Δήμαρχο και την Πρόεδρο της ΔΗΚΕΠΑΠ, καθώς και τους υπαλλήλους τους για την εξαιρετική συνεργασία στη λειτουργία του Α.Λ.Π.
3. Τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδωρίδη και την περιφερειακή σύμβουλο κ. Ζωγράφου και κ. Ανδρίτσο για όσα έχουν πράξει για το Μουσείο.
4. Το «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΙΓΑΣ» για την προσφορά και το 2013 κρασιών δωρεάν στους ομιλητές του Α.Λ.Π.
5. Την TV ΠΕΛΛΑ για την προβολή των εκδηλώσεων του Α.Λ.Π. από το τηλεοπτικό κανάλι.
6. Τα ΜΜΕ και τις Εφημερίδες για την επικοινωνιακή στήριξη
7. Τους δωρητές και χορηγούς της Εταιρείας Μ. Δόκα και Αν. Γραικού
8. Τους κκ. Πρόεδρο και Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης και όλους εσάς που με τόση υπομονή παρακολουθήσατε την έκθεση των Δ/κων πεπραγμένων του Δ.Σ. για το 2013.

Εδώ επιτρέψτε μου να σας διαβάσω πολύ σύντομα σκέψεις, απόψεις, σχόλια διαφόρων εξεχόντων προσώπων και μη για την Εταιρεία και το έργο της:

 Σας ευχαριστούμε για τα ενθαρυντικά σας λόγια όσον αφορά στον αγώνα του σχολείου να καταξιωθεί στην συνείδηση των μαθητών και του κόσμου προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο. ……………. Ευχόμαστε, με τη σειρά μας, να διατηρήσετε άσβεστη τη φλόγα της δικής σας ιστορικής και λαογραφικής διακονίας στον λαό της ευρύτερης περιοχής μας. (Σερέτης Θεολόγος, Εκπαιδευτικός 3ου γυμνασίου Γιαννιτσών).

 Δεχτείτε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας για την ηθική στήριξη που μας προσφέρατε. (Χριστιανική Αδελφότητα “ΛΥΔΙΑ”).

 Συγχαίρων υμάς από καρδίας δια την εκδοτικήν σας δραστηριότητα, εύχομαι να σας χαρίζει ο Θεός κάθε καλόν, ευλογίαν και χάριν, δαψιλώς δε να σας ενισχύει εις το πολύπλευρον και σημαντικόν έργον το οποίον επιτελείτε.
(Μητροπολίτης Δράμας ΠΑΥΛΟΣ).

 Σας αξίζει πάντα ο δημόσιος έπαινος για το σπουδαίο έργο σας. (Κωνσταντίνος Σταλίδης, Φιλόλογος –Συγγραφέας).

 Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, να σας ενισχύει στο έργο σας και να σας χαρίζει ελπίδα, αισιοδοξία, πίστη και κάθε πνευματικό δώρο που έχετε ανάγκη. (Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ).

 Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίηση και προπαντός αισθάνομαι ψυχική αγαλλίαση που συναντώ ανθρώπους που εργάζονται πολύ δημιουργικώς για την κοινωνία, την Πατρίδα, τον Πολιτισμό. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που συναντώ φίλους που γνωρίζω από έτη και που εκτιμώ βαθύτατα και κατ’ αξίαν. (Αθανάσιος Καραθανάσης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

 Σας ευχαριστώ όλους σας από καρδιάς γιατί εδώ στην Βιβλιοθήκη της Εταιρείας βρήκα τόσα εξαίρετα και σπάνια βιβλία, χρήσιμα για το μεταπτυχιακό μου, που δεν χρειάστηκε να τρέχω στις Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης. (Παπαδοπούλου Παρθένα, Εκπαιδευτικός).

 

 

© 2007 - 2020 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών "Ο Φίλιππος"
Διεύθυνση: Δημάρχου Στάμκου 1 58100 Γιαννιτσά, Τηλέφωνο: 2382083684, email: filippos@fileg.gr