Διοικητικό Συμβούλιο

 Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «Ο Φίλιππος»

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο
1. Κάμτσης Κωνσταντίνος
2. Σταμενίτης Αλέξανδρος
3. Χατζηδήμου-Χρυσοστόμου Αναστασία
4. Καλιωτάκης Γεώργιος
5. Κενανίδης Λάζαρος
6. Τραούδας Βασίλειος
7. Παπαδόπουλος Θεόφιλος
8. Πόπτσης Βασίλειος
9. Τσιβρανίδης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικός
1. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Μπόσκος Τρύφων
2. Αντωνίου Γεώργιος
3. Ντόντουλος Απόστολος

Αναπληρωματικός
1. Καζαλτζής Δημήτριος

 

Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώθηκαν στα Γραφεία της Εταιρείας για να συγκροτηθούν, όπως ορίζει το Καταστατικό, σε σώμα. Στη συγκέντρωση αυτή τονίστηκαν και επαναβεβαιώθηκαν οι αρχές και οι σκοποί που υπηρετεί η Εταιρεία και το πνεύμα άδολης αγάπης και ομαδικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τα μέλη του Δ.Σ.

Ακολούθησε, με απόλυτη ομοφωνία, η συγκρότηση σε σώμα ως εξής :
1. Πρόεδρος ο κ. Κωνσταντίνος Κάμτσης
2. Αντιπρόεδρος και Γεν. Γραμματέας ο κ. Αλέξανδρος Σταμενίτης
3. Ταμίας ο κ. Κωνσταντίνος Τσιβρανίδης
4. Υπεύθυνη εκδόσεων η κ. Χατζηδήμου-Χρυσοστόμου Αναστασία
5. Υπεύθυνος Ιστορ. Βιβλιοθήκης και Ιστορ. Αρχείου ο κ. Βασίλειος Πόπτσης
6. Υπεύθυνος Μουσείου ο κ. Λάζαρος Κενανίδης
7. Υπεύθυνος Εκδηλώσεων ο κ. Παπαδόπουλος Θεόφιλος
8. Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων ο κ. Γεώργιος Καλιωτάκης
9. Υπεύθυνος Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου ο κ. Βασίλειος Τραούδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και στην ανανεωμένη θητεία του θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να εργάζεται, όπως το έκανε πάντα, για τον πολιτισμό και την ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Ο Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κάμτσης
Ο Γ. Γραμματέας: Αλέξανδρος Σταμενίτης

 

 

© 2007 - 2017 - Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών "Ο Φίλιππος"
Διεύθυνση: Δημάρχου Στάμκου 1 58100 Γιαννιτσά, Τηλέφωνο: 2382083684, email: filippos@fileg.gr