Επικοινωνία

Ιστορική & Λαογραφική

Εταιρεία Γιαννιτσών

"Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ"


Δημάρχ. Κ. Στάμκου 1 58100 Γιαννιτσά

Τηλ. & Fax: 23820 83684

filippos@fileg.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00

© 2007 - 2020 Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών "Ο Φίλιππος"
Διεύθυνση: Δημάρχου Στάμκου 1 58100 Γιαννιτσά, Τηλέφωνο: 2382083684, email: filippos@fileg.gr